Együttműködési megállapodást írt alá a hazai iparági klaszterek összefogásának eredményeként megalakult Magyar Klaszterközösség és az Óbudai Egyetem, valamint az egyetem Tudományos és Innovációs Parkjai 2023. június 20-án, Budapesten.

Az együttműködés kiemelt célja a Magyar Klaszterközösség tagjai mögött álló hazai kis- és középvállalkozások és az Óbudai Egyetem, valamint az egyetem Tudományos és Innovációs Parkjai közötti együttműködések összehangolása, a vállalkozások közötti partnerségek kialakulásának elősegítése és fenntartása, melyet szilárd szakmai és tudományos alapokon álló, egyúttal az innovatív fejlődés, fejlesztés irányait kutató tevékenységek, szolgáltatások nyújtásával és fejlesztésével, összehangolt módon kívánnak a felek elérni. 

További cél a hazai klaszter ökoszisztéma és az egyetemi ökoszisztéma hazai és nemzetközi elismertségének növelése, sikeres és hatékony közös érdekérvényesítő együttműködő partnerség kialakítása.

A felek küldetése az egyetemi és a klaszter ökoszisztémák erősségeire fókuszáló, kölcsönös előnyök mentén történő partnerség kialakítása, szakmai kapcsolatok kiépítése és oktatási, valamint kutatás-fejlesztési együttműködések létrehozása országos és nemzetközi fókusszal.

A felek érdeke olyan valós piaci igényekre és kihívásokra választ adó, magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások fejlesztése, melyek kizárólag az egyetemi tudástranszfer TIP-ek és klaszterekbe tömörülő vállalkozások együttműködésével valósulhat meg, úgy hogy már a közös projekt fejlesztésekor szem előtt tartják az innovációs potenciált (szabadalmi és egyéb oltalom tekintetében), továbbá a gazdasági potenciált (majdani gazdasági hasznosítás tekintetében).

Kijelenthető, hogy az Óbudai Egyetemmel – a Magyar Klaszterközösség részéről a hazai felsőoktatási intézmények közül elsőként – megkötött együttműködési megállapodás alapot teremt az innováció, a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés elősegítésére, valamint a regionális és nemzetközi versenyképesség erősítésére.

További információk:

www.magyarklaszterek.hu

https://uni-obuda.hu/